Gratis verzending | binnen 1-4 dagen in huis (PostNL)                                                         

Versie 1.4
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9 juli 2018.

PlanqKaart respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van PlanqKaart. U dient zich ervan bewust te zijn dat PlanqKaart niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: drukkerij (Printdeal B.V.) , bezorgpartners (MyParcel – PostNL), betaalpartners (Pay.nl), Webhosting (Savvii en Mijndomein) en partijen die onze reviews verzamelen (Webwinkelkeur). De kaart moet uiteraard gedrukt worden, het pakket moet vervolgens geleverd worden en het is wel zo makkelijk als de site + betaalopties soepel werken. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

Webwinkelsoftware
WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor SAVVII. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. SAVVII heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. SAVVII is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting
SAVVII
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van SAVVII. SAVVII verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. SAVVII heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. SAVVII is op grond van de bewerkingsovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

Telefoondiensten
Bereik.io
Onze zakelijke telefoondienst nemen wij af bij Bereik.io. Bereik zal jouw telefoonnummer nooit delen met derde. Lees meer over Bereik via de bewerkingsovereenkomst – Bereik

E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet je de ‘unsubscribe’ link. je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. Zie bewerkingsovereenkomst – Mailchimp / Uitschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief doe je hier.

Payment processors
Pay.nl
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay.nl. Pay.nl verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende  technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw  persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl’s dienstverlening waarvoor  zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Zie bewerkingsovereenkomst – Pay.nl

Beoordelingen
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. Zie bewerkingsovereenkomst – Webwinkelkeur

PostNL – Myparcel
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Zie bewerkingsovereenkomst – Myparcel

Externe verkoopkanalen
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com en vtwonen.nl. Als je via deze platformen een bestelling plaatst dan deelt Bol.com en/of vtwonen.nl jouw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om jouw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens PlanqKaart. Met elke partij hebben wij daarom een bewerkingsovereenkomst gesloten. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt.

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor:

 • Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
 • Contact met onze klantenservice
 • Bezoek van de PlanqKaart website
 • Account
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Social media

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. En soms heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden we netjes bij.

Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan PlanqKaart op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Wil jij dat jouw gegevens verwijderd worden? Zie dan onder aan deze pagina het vergeetverzoekvenster.

je heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Wil jij dat jouw gegevens verwijderd worden? Zie dan onder aan deze pagina het vergeetverzoekvenster.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. je ontvangt dan binnen 3 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking. je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. je ontvangt dan binnen 3 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt. Wil jij dat jouw gegevens wijzigen of laten verwijderen? Zie dan onder aan deze pagina het vergeetverzoekvenster.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. je ontvangt dan binnen 3 dagen een reactie op jouw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van PlanqKaart. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

je heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

We hebben zoveel kaarten in onze winkel dat we je graag op weg helpen. Bijvoorbeeld door je te wijzen op kaarten die voor jou interessant zijn. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze website. We kijken dan naar cookies en je IP-adres, maar ook naar wat je eerder bij ons kocht en je interesses die we kennen doordat we jou daarnaar gevraagd hebben. Daarnaast kunnen wij  je advertenties tonen. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze websites en de websites van derden. Wij verzamelen dan je surf-, zoek-, en koopgedrag op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je surft.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze webwinkel gebruikt.

Waarom gebruiken wij cookies?
Wij maken gebruik van cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen. Functionele of noodzakelijke cookies helpen de webwinkel van PlanqKaart.nl naar behoren te functioneren. Denk hierbij aan:

 • De producten die jij aan jouw verlanglijstlijst toevoegt, worden onthouden en opgeslagen;
 • Het geven van een melding bij een niet afgeronde bestelling, zodat je jouw producten in het winkelwagentje niet kwijtraakt;
 • Je browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je onze webwinkel optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken;
 • De mogelijkheid je inloggegevens op te slaan zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;
 • Een gelijkmatige belasting van de website, waardoor die functioneel en bereikbaar blijft;
 • Het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen in onze webwinkel, door bijvoorbeeld opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.


Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze webwinkel door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze webwinkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Wij gebruiken met behulp van derden analytische cookies om het winkelgebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze webwinkel kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze webwinkel voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van je computerscherm en welk apparaat je gebruikt;
 • Vanaf welke pagina je op de webwinkel bent gekomen;
 • Wanneer en hoe lang je de webwinkel bezoekt of gebruikt;
 • Of je gebruik maakt van functionaliteiten van de webwinkel.
  Bijvoorbeeld het maken van een verlanglijstje, het plaatsen van een bestelling of het bekijken van eerdere aankopen.
 • Welke pagina’s je bezoekt in onze webwinkel.


Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze webwinkel;
 • Het meten van de tijdsduur per bezoek;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze webwinkel bezoekt.


Social media cookies van derden

Hoe werken social media cookies van derden?

Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je in onze webwinkel een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze webwinkel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:


Advertentiecookies

Op websites van derden kun je onze advertenties tegen komen. Om deze promoties en advertenties relevant te houden maken wij gebruik van cookies. De advertentiecookies maken het mogelijk dat:

 • We kunnen bijhouden welke advertenties je al hebt gezien;
 • We kunnen bijhouden hoe vaak je een advertentie al hebt gezien;
 • We kunnen voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt;
 • We kunnen bijhouden of je op de advertenties klikt;
 • We kunnen bijhouden of je bestellingen plaatst nadat je een advertentie hebt gezien of hierop hebt geklikt;
 • We jouw online surf-, zoek-, en koopgedrag kunnen combineren ongeacht van welk apparaat je gebruik maakt;
 • We door het combineren van deze kenmerken jouw advertentie-interesse vaststellen en de advertenties die we aan je tonen in onze webwinkel en op websites van derden hierop kunnen afstemmen;


Winkelwagen
(functionele cookie):
Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen.
Cookiekeuze (functionele cookie):
Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.
Google Analytics (tracking cookie, anoniem IP-adres):
Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.
Google AdWords (tracking cookie, anoniem IP-adres):
Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.
Facebook pixel (tracking cookie):
We gebruiken de “visitor action pixel” van Facebook om de effectiviteit van onze online marketingactiviteiten te meten. Dit maakt het voor ons mogelijk om de acties van gebruikers in te zien, nadat zij een Facebook-advertentie hebben gezien of daarop geklikt hebben en vervolgens een bestelling hebben geplaatst. Daarom zijn we dus in staat de effectiviteit van de Facebook-advertenties in te zien voor statistische- en marktonderzoekgerelateerde doeleinden. De verzamelde data blijft anoniem, dat houdt in dat we geen persoonlijke data van individuele bezoekers kunnen zien, alsook een bezoeker niet kunnen herleiden tot een specifieke gebruiker.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wijzig cookie instellingen

Tot slot

Wat doen we niet met je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens nooit om aan jou andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor onze gelaserde kaarten. Je gegevens verkopen aan anderen, dat doen we ook nooit.


Kloppen je gegevens niet of heb je andere vragen?

Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.
We staan op werkdagen van 09:00 tot 17:00 klaar om je te helpen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
PlanqKaart (onderdeel van Kunst in Kaart en Planq)
Schaperlaan 20
3705KH Zeist
Nederland
T (030) 207-2722
E info@planqkaart.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Jorick van Raalten

Jouw persoonsgegevens inzien of verwijderen?

Vul hieronder jouw email-adres in. Je ontvangt vervolgens een email met een link naar jouw persoonsgegevens (onderaan de pagina). Hier kun je vervolgens aangeven welke gegevens je verwijderd wilt hebben.

Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.
De waardering van www.planqkaart.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.4/10 gebaseerd op 17 reviews.